ΒΙΝΤΕΟ

    ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΦΙΣΣΕΡ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΤΟ 2005
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΙΟΝΙΩΝ


               
                                                                                  Πρωτάθλημα Α' Εθνικής 2016 - 6oς Γύρος                            Πρωτάθλημα Α' Εθνικής 2016 - 5ος Γύρος

                                                                                                   Πρωτάθλημα Α' Εθνικής 2016 - 4ος Γύρος

                                                             


                              Πρωτάθλημα Α' Εθνικής 2016 - 3ος Γύρος


                              

                       

                           Πρωτάθλημα Α' Εθνικής 2016 - 2ος Γύρος

                                                                       

                           Πρωτάθλημα Α' Εθνικής 2016 - 1ος Γύρος            Chess Me Out (A Instructive Chess Documentary)     Kasparov Karpov Lyon 1990 World Chess Championships FULL  Documentary


            Rashid Nezhmetdinov vs Mikhail Tal 1961 - Bakú

              Nezhmetdinov chess biography (1/3)


            Nezhmetdinov chess biography (2/3)                 Nezhmetdinov chess biography (3/3)


                 Akiba Rubinstein and Polish Chess 1/3


                  Akiba Rubinstein and Polish Chess 2/3

                Akiba Rubinstein and Polish Chess 3/3
                  Rossolimo: Chess Artist 1/2

                   Rossolimo: Chess Artist 2/2
              Paul Morphy: Mozart of Chess- Part one


                Paul Morphy: Mozart of Chess- Part two


              Paul Morphy: Mozart of Chess- Part three

3

           Wilhelm Steinitz: Chess Champion- Part one              Wilhelm Steinitz: Chess Champion-Part two
                                       


                           

       Wilhelm Steinitz: Chess Champion- Part three

                                       


           Wilhelm Steinitz: Chess Champion- Part four


                                       

            Wilhelm Steinitz: Chess Champion-Part five

                                       

           Wilhelm Steinitz: Chess Champion-Part six


                                        NatGeo "My Brilliant Brain" featuring Susan Polgar
           Max Euwe And Capablanca(The Chess Machine)

                                                           

                    Alekhine Rare Live film               
                                 
                                                               

     Anatoly Karpov and Tigran Petrosian Chess Blitz                                                                         


       Bobby Fischer discusses (mostly) Paul Morphy


                                             


                 

       Bobby Fischer annotates Zuckertort vs. Steinitz
                 Bobby Fischer annotates Capablanca


                                  
                                     

       Attacking Technique Starring Garry Kasparov

                                             

       Nezhmetdinov - Positional Queen Sacrifice! - Sicilian                               Defence
One of the Most Famous Chess Endgame Puzzles Ever

Karpov's Immortal Endgame vs Garry Kasparov - Game 9, 1984 - Amazing Game - Amazing


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου